Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária MPH advocates realizuje vymáhanie pohľadávok prostredníctvom intenzívnej spolupráce s renomovanou inkasnou agentúrou Gordic Collect, čo nás umiestňuje na tomto segmente do unikátnej a poprednej pozície. Procesu vymáhania pohľadávok sa v tomto režime spolupráce venujeme už od roku 2003. Výhodou takejto spolupráce je možnosť efektívneho poskytovania komplexných služieb v tejto oblasti a to od prvotných, ranných štádií vymáhania pohľadávok, analýzy pohľadávok a ich právneho základu, až po zastupovanie v zložitých súdnych konaniach. 

Klientom advokátskej kancelárie MPH advocates poskytujeme efektívne poradenstvo takým spôsobom, aby sme v jednotlivých prípadoch dosiahli maximálnu vymožiteľnosť. Z uvedených dôvodov sme jednou z najúspešnejších advokátskych kancelárií z hľadiska efektivity a vymožených súm. V úzkej interakcii s inštitucionalizovanými klientmi pravidelne pripomienkujeme zmluvnú dokumentáciu a všeobecné obchodné podmienky. Dynamické súdne konania na nás kladú vysoké nároky, súdna prax sa rýchlo vyvíja a naši odborníci sa snažia prinášať inovatívne názory a účinné právne riešenia. 

Advokátska kancelária MPH advocates je jednou z mála, ktorá disponuje terénnymi pracovníkmi, realizujúcimi osobné inkaso. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti vymáhania pohľadávok zahrňuje najmä:

 • nastavenie zmluvnej dokumentácie a všeobecných obchodných podmienok
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • služby call-centra 
 • osobné inkaso pohľadávok
 • poradenstvo pri predaji alebo kúpe pohľadávok
 • majetkové preverenia dlžníkov a ich analýza
 • súdne vymáhanie pohľadávok vo všetkých štádiách 
 • zastupovanie klientov pri realizácií mimosúdnych dohôd
 • realizácia splátkových kalendárov a sledovanie ich dodržiavania
 • exekučné konania 
 • zastupovanie v upomínacom konaní.