Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Verejné obstarávanie & PPP

Advokátska kancelária MPH advocates poskytuje svoje služby spoločnostiam, ktoré sa v rámci verejného obstarávania uchádzajú o zákazky vo verejnom sektore, ako aj verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorí majú zadávanie zákaziek vo svojej pôsobnosti. Klientmi advokátskej kancelárie MPH advocates sú nadnárodné spoločnosti súťažiace v oblasti verejného sektora, ako aj štátne inštitúcie a samosprávy. Našou špecializáciou je komplexná podpora našich klientov v celom procese verejného obstarávania. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti verejného obstarávania a PPP zahrňuje najmä:

  • komplexné posúdenie zadania a podpora pri príprave ponuky v rámci verejného obstarávania 
  • poradenstvo pri príprave zadaní
  • komplexná príprava zmluvnej dokumentácie
  • negociácia zmluvných podmienok
  • zápisy a predlžovanie zápisu v zozname hospodárskych subjektov 
  • registrácia do registra partnerov verejného sektora
  • zastupovanie v konaniach pred regulátorom 
  • zastupovanie v súdnych konaniach vyplývajúcich z verejného obstarávania
  • posúdenie oprávnenosti žiadostí o opravu a nápravu.