ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Advokátska kancelária MPH advocates patrí medzi popredné kancelárie zaoberajúce sa problematikou riešenia sporov. Vynikajúce výsledky v kombinácii s prácou našich renomovaných expertov nám prinášajú každoročne významné mandáty, vrátane zastupovania Slovenskej republiky v exponovaných súdnych sporoch. Venujeme sa aj zastupovaniu korporátnych klientov a finančných inštitúcií.

Odborníci advokátskej kancelárie MPH advocates riešia taktiež spory s Finančnou správou Slovenskej republiky, správnymi orgánmi (napr. Protimonopolný úrad). Zastupujeme klientov v sporoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže, bankovej regulácie, regulácie v oblasti telekomunikácií a energetiky a zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci. Samozrejmosťou je zastupovanie našich klientov v konaniach pred regulátormi, napr. pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a pred Protimonopolným úradom. Klientov úspešne zastupujeme aj v konaniach pred stálymi rozhodcovskými súdmi ako aj v ad hoc rozhodcovských konaniach. Našim klientom ponúkame zastupovanie aj v mediačných konaniach a v rámci rokovaní pred súdnym uplatnením nárokov. 

Klientom advokátska kancelára MPH advocates v rámci tejto kategórie služieb poskytuje návrhy procesných stratégií, posúdenie úspechu v spore či návrhy na minimalizáciu negatívnych dopadov prípadných nepriaznivých výsledkov. Naše úsilie o dosiahnutie najlepšieho výsledku je založené na prístupe orientovanom na úspech, ktorý sa odvíja nielen od dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta, ale aj od minimalizácie dopadov sporov na podnikanie klientov. 
 


Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: