Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Advokátska kancelária MPH advocates patrí medzi popredné kancelárie zaoberajúce sa problematikou riešenia sporov. Vynikajúce výsledky v kombinácii s prácou našich renomovaných expertov nám prinášajú každoročne významné mandáty, vrátane zastupovania Slovenskej republiky v exponovaných súdnych sporoch. Venujeme sa aj zastupovaniu korporátnych klientov a finančných inštitúcií.

Odborníci advokátskej kancelárie MPH advocates riešia taktiež spory s Finančnou správou Slovenskej republiky, správnymi orgánmi (napr. Protimonopolný úrad). Zastupujeme klientov v sporoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže, bankovej regulácie, regulácie v oblasti telekomunikácií a energetiky a zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci. Samozrejmosťou je zastupovanie našich klientov v konaniach pred regulátormi, napr. pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a pred Protimonopolným úradom. Klientov úspešne zastupujeme aj v konaniach pred stálymi rozhodcovskými súdmi ako aj v ad hoc rozhodcovských konaniach. Našim klientom ponúkame zastupovanie aj v mediačných konaniach a v rámci rokovaní pred súdnym uplatnením nárokov. 

Klientom advokátska kancelára MPH advocates v rámci tejto kategórie služieb poskytuje návrhy procesných stratégií, posúdenie úspechu v spore či návrhy na minimalizáciu negatívnych dopadov prípadných nepriaznivých výsledkov. Naše úsilie o dosiahnutie najlepšieho výsledku je založené na prístupe orientovanom na úspech, ktorý sa odvíja nielen od dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta, ale aj od minimalizácie dopadov sporov na podnikanie klientov.