Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Správne právo

Advokátska kancelária MPH advocates je jedným z lídrov v  poskytovaní právnych služieb v oblasti správneho práva, ktoré zasahuje prakticky do všetkých oblastí. Správne právo reguluje takmer  všetky oblasti života a podnikania. Počas životného cyklu fyzickej alebo právnickej osoby sa nie je možné so správnym právom nestretnúť. V rámci realizácie zastupovania klientov v oblasti správneho práva sa zameriavame na spoločenské vzťahy v oblasti verejnej a štátnej správy. Sme flexibilným a spoľahlivým partnerom pre fyzické aj právnické osoby. Rovnako medzi správnymi orgánmi navzájom. Poznáme problematiku štátnej a verejnej správy aj zákonné normy, ktoré určujú fungovanie slovenského právneho poriadku. S našim tímom vieme zabezpečiť hladký priebeh každého správneho konania.

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti Správneho práva zahrňuje najmä:

  • zastupovanie v územných a stavebných konaniach 
  • procesné zastupovanie v konaniach pred Finančnou správou
  • zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánoch
  • legislatívna činnosť 
  • uplatňovanie nárokov na náhradu škody vo veci porušenia zákona správnych orgánov.