Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Reštrukturalizácia & konkurz

Advokátska kancelária MPH advocates sa za posledných viac ako 10 rokov vypracovala na popredného a uznávaného poradcu v oblasti insolvenčného práva. Klientmi advokátskej kancelárie MPH advocates sú popredné banky, leasingové spoločnosti, finančné inštitúcie. Naši insolvenční právnici úzko spolupracujú s právnymi odbormi bánk a iných klientov ako aj s odbormi realizujúcimi správu ohrozených aktív (work out).

Riešenia advokátskej kancelárie MPH advocates sa stali v mnohých prípadoch pevnou súčasťou slovenskej právnej praxe. Počas roka zastupujeme klientov v desiatkach významných reštrukturalizáciách a konkurzných konaniach. Našich klientov zastupujeme výlučne ako veriteľov, čím nedochádza ku konfliktu záujmov. Zastupovanie práv našich klientov realizujeme v najvýznamnejších insolvenčných konaniach z hľadiska celkovej výšky pohľadávok našich klientov, ako aj z hľadiska celkovej výšky všetkých záväzkov uplatňovaných v insolvenčných konaniach. 

Právnici advokátskej kancelárie MPH advocates realizujú pravidelné work shop-y o insolvencii.  Zastupovali sme klientov vo významných súdnych sporoch vyplývajúcich z insolvenčných konaní, pričom rozhodnutia súdov v týchto veciach sa stali pevnou súčasťou ustálenej judikatúry. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti insolvenčného práva, reštrukturalizácií a konkurzov zahrňuje najmä:

  • zastupovanie klientov ako veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach 
  • poradenstvo vo fáze pred začatím insolvenčného konania 
  • zastupovanie v súdnych sporoch vyplývajúcich z konkurzných konaní (vrátane incidenčných konaní)
  • poradenstvo pri nadobúdaní podnikov, prípadne iných aktív v rámci insolvenčných konaní
  • správa ohrozených aktív 
  • poradenstvo pri reštrukturalizácii podnikov.