Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Vymáhanie pohľadávok

  • zabezpečovanie komplexného mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok zo zmlúv o úveroch, leasingových zmlúv a podobne pre popredné banky, leasingové spoločnosti a finančné inštitúcie (ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Poisťovňa, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Tatra banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s.)
  • vyhodnocovanie kvality pohľadávok a zabezpečovanie komplexného due diligence pohľadávok pre popredné banky, leasingové spoločnosti a finančné inštitúcie
  • správa ohrozených aktív