Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Súťažné právo

  • posúdenie postavenia významného predajcu nealkoholických nápojov na relevantných trhoch súvisiacich s nealkoholickými nápojmi z hľadiska práva hospodárskej súťaže
  • právne poradenstvo týkajúce sa konaní a kontrol vedených Protimonopolným úradom SR z dôvodu podozrenia z uzavretia dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
  • právne poradenstvo korporátnym klientov v súvislosti s uplatnením leniency programu 
  • právne poradenstvo v oblasti možných kartelových dohôd, vertikálnych dohôd zneužívania dominantného postavenia a iných aspektov súťažného práva