Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

  • zastupovanie Slovenskej republiky v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej  legislatívnou činnosťou štátu v sektore verejného zdravotného poistenia
  • zastupovanie Slovenskej republiky v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej výkonom verejnej moci v sektore poštových služieb 
  • zastupovanie bankových inštitúcií v najvýznamnejších súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej v súvislosti s poskytovaním platobných služieb
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a arbitrážach s medzinárodným prvkom 
  • zastupovanie klientov v konaniach o zrušenie rozhodcovských rozsudkov a v procese výkonu rozhodcovských rozsudkov
  • zastupovanie klientov v súdnych sporoch vyvolaných konkurzmi