Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Reštrukturalizácia & konkurz

  • zastupovanie veriteľov v  konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vrátane najväčších konaní tohto druhu v Slovenskej republike (obchodná zóna Voderady, SLOVAKIA STEEL MILLS, First Montana Technology, Nexis Fibers)
  • zastupovanie korporátnych klientov v sporoch vyvolaných konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami   
  • príprava podkladov potrebných na zabezpečenie reštrukturalizácie obchodných spoločností 
  • prihlasovanie pohľadávok v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • vypracúvanie právnych analýz v súvislosti s konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami