Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov

  • poskytovanie právnych služieb na úseku compliance so zameraním na uskutočňovanie osobných obchodov zamestnancov, corporate governance a stretu záujmov
  • školenia zamestnancov klientov vo vybraných otázkach dodržiavania špecifických právnych úprav
  • vypracovanie opatrení a postupov pre korporátnych klientov na úseku Anti Money Laundering
  • vypracovanie opatrení a právnych analýz súvisiacich s ochranou osobných údajov v bankovom sektore, ďalej v súvislosti so zamestnaneckou agendou a pri zverejňovaní osobných údajov