Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Právo nehnuteľností & stavebné právo

  • komplexné poskytovanie právnych služieb v projekte Bussines Garden Štefánikova, vrátane zastrešenia všetkých fáz výstavby a prípravy a uzatvárania nájomných vzťahov 
  • komplexné poskytovanie právnych služieb v projekte Čerešne, projektu moderných bytov vrátane komplexnej dokumentácie pre projekt 
  • poskytovanie právnych služieb v súvislosti s developerskými projektmi spoločnosti ITB Development, 
  • poskytovanie právnych služieb v súvislosti s bytovou výstavbou v mestskej časti Záhorská Bystrica
  • komplexné právne poradenstvo v projekte spoločnosti Cresco Invest Group Group
  • zastupovanie najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v oblasti Automotive pri výstavbe  logistických parkov
  • príprava a negociácia nájomných zmlúv v súvislosti s prenájmom logistických parkov a administratívnych budov 
  • právne poradenstvo v súvislosti s inžinieringom, prípravou územia a splnenia požiadaviek na vydanie povolení
  • zastupovanie klientov v stavebných konaniach a konaniach o dodatočné povolenie stavby
  • príprava zmlúv o dielo vrátane zastrešenia negociačných procesov a poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre zhotoviteľov zastrešujúcich výstavbu bytových domov a polyfunkčných centier