Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Občianske právo

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti záväzkového, rodinného a dedičského práva
  • správa rodinného majetku
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti family office 
  • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s nadobúdaním vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie vrátane uplatňovania zabezpečovacích inštitútov 
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti ochrany osobnosti a neoprávnených zásahov do dobrého mena právnickej osoby
  • zastupovanie klientov v rozvodových konaniach a v konaniach o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov