Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

 • akvizícia distribučného centra Penny Market v Prahe pre realitný fond 
 • akvizícia Sanoma Magazines Slovakia, spoločnosti pôsobiacej v celosvetovej vydavateľskej skupine Sanoma Magazines International
 • zastupovanie spoločnosti Bochemie a.s. v procese realizácie zámeru kúpy produktov spoločnosti Lybar v Slovenskej republike
 • zabezpečenie kúpy projektov a pozemkov pre potreby realizácie developerských projektov v Bratislave pre spoločnosť ITB Development 
 • obchodnoprávne poradenstvo pre najvýznamnejšie banky pôsobiace na území Slovenskej republiky
 • obchodnoprávne poradenstvo pre zahraničnú spoločnosť IRON MOUNTAIN SLOVAKIA zaoberajúcu sa správou a uložením dokumentov  
 • právne poradenstvo pre spoločnosti patriace do skupiny Saab Group 
 • príprava vnútorných procesov a zodpovednostných vzťahov v rámci riadiacich štruktúr, tvorby joint-ventures, príprava akcionárskych dohôd pre subjekty pôsobiace v holdingu ASBISc Enterprises PLC  
 • zabezpečovanie zlúčenia a cezhraničného zlúčenia spoločností pre subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania logistických služieb
 • likvidácia organizačnej zložky jednej z najvýznamnejších poisťovní pôsobiacej na Slovensku 
 • komplexné poskytovanie obchodnoprávneho poradenstva vrátane prípravy právnych analýz, zmluvnej dokumentácie a realizácie due diligence pre subjekty pôsobiace v oblasti IT a poskytovania distribučných služieb
 • právne poradenstvo pre spoločnosti patriace do skupiny SYNOT
 • správa automobilových spoločností Bayern Center, Bayern Center HC
 • zmeny v majetkovej účasti v spoločnosti patriacej do skupiny Bayern Center Group