Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Medicínske & farmaceutické právo

  • poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť GE Healthcare
  • poskytovanie právnych služieb vo všetkých oblastiach práva pre Zdravotnú záchrannú službu Slovenskej republiky
  • poskytovanie právnych služieb pre Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby Slovenskej republiky
  • zastupovanie súkromných kliník špecializujúcich sa na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
  • zastupovanie klientov v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: