Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Európske právo & medzinárodné právo

  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s konaniami vedenými zo strany OLAF
  • príprava zmluvnej dokumentácie pre najvýznamnešie spoločnosti pôsobiace v oblasti Automotive s dôrazom na Dohovor CMR 
  • príprava zmluvnej dokumentácie s medzinárodným prvkom s ohľadom na Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpe tovaru a INCOTERMS
  • poskytovanie právneho poradenstva holdingovým spoločnostiam v súvislosti s verejnými obstarávaniami na úrovni viacerých štátov Európskej únie
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti práva hospodárskej súťaže a voľného pohybu tovarov a služieb
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a arbitrážach s medzinárodným prvkom
  • posudzovanie ochrany spotrebiteľa v kontexte Európskej únie
  • posudzovanie splnenia podmienok vzniku zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ