Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

 • právne poradenstvo v oblasti poskytovania IT služieb pre spoločnosť BENESTRA
 • príprava zmluvnej dokumentácie pre spoločnosť InterWay v súvislosti s poskytovaním cloudových a softvérových riešení
 • zastupovanie klienta v projekte Európskej únie s názvom Cloud for Europe
 • právne poradenstvo v oblasti poskytovania IT služieb pre spoločnosť Slovanet, a. s.
 • vypracúvanie Service Level Agreements, rámcových zmlúv, zmlúv o dielo a inej dokumentácie pre účely poskytovania IT riešení a služieb
 • zastupovanie najväčšieho telekomunikačného operátora v súvislosti s existenciou sporu medzi podnikmi a inštitútom národného roamingu
 • poskytovanie právneho poradenstva jednému z najvýznamnejších distribútorov informačných a telekomunikačných technológií v súvislosti so zavádzaním nových IT riešení do interného prostredia 
 • komplexné právne poradenstvo pre najvýznamnejších poskytovateľov softvérových služieb vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie a nastavenia licenčných podmienok
 • zastupovanie strategického podnikateľského subjektu pôsobiaceho v sektore hotelierstva v súvislosti s registráciou a prevodom ochranných známok 
 • komplexné právne poradenstvo týkajúce sa ochranných známok spoločnosti skupiny Bayern Center Group 
 • príprava licenčných zmlúv v súvislosti s vývojom aplikácií a počítačových programov
 • všeobecné právne poradenstvo v súvislosti s ochranou osobných údajov a cezhraničným prenosom osobných údajov pre spoločnosť IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a British International School