Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Referencie

Bankovníctvo & financie

  • právne poradenstvo investičnému fondu ZFP Investments, a.s.
  • poskytovanie právneho poradenstva bankovým inštitúciám pri vylúčení retailovej klientely
  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti FinTech
  • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klientov v súvislosti s vypracovaním úverovej dokumentácie a inej zmluvnej dokumentácie
  • poskytovanie právneho poradenstva klientom v súvislosti s nastavením financovania developerských projektov a splnenia podmienok uvedených v úverových zmluvách
  • zastupovanie klientov pri plnení povinností samostatnými finančnými agentmi v konaniach pred Národnou bankou Slovenska
  • komplexné právne poradenstvo vo veciach finančného sprostredkovania
  • poskytovanie právneho poradenstva     vo veci splnenia zákonom vyžadovaných podmienok platobnou inštitúciou  
  • poskytovanie právneho poradenstva najvýznamnejším bankám a leasingovým spoločnostiam pôsobiacim na slovenskom trhu