Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Advokátska kancelária MPH advocates poskytuje právne služby popredným developerom a stavebným spoločnostiam. Našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo a podporu pri výstavbe bytových domov, business centier, akvizícii pozemkov, pozemkových úprav, realitných projektov (asset deals, share deals). Samozrejmosťou je realizácia due diligence nehnuteľností, posúdenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, účasť na všetkých fázach povoľovacích procesov, príprava transakčnej dokumentácie, katastrálne konanie, financovanie nehnuteľností, príprava zmluvnej dokumentácie s kupujúcimi jednotlivých bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti nehnuteľností a stavebného práva zahrňuje najmä:

 • komplexná podpora klientov pri nadobúdaní nehnuteľností
 • private equity
 • ransakčná dokumentácia, vrátane právnej dokumentácie v oblasti financovania nehnuteľností
 • due diligence nehnuteľností
 • účasť na povoľovacích procesoch
 • zastupovanie pri nákupe a predaji nehnuteľností
 • štruktúra transakcií
 • riešenie sporných otázok vznikajúcich pri výstavbe
 • prenájmy administratívnych nehnuteľností
 • kúpa priemyselných nehnuteľností
 • správa majetku
 • refinancovanie nehnuteľností
 • development.