Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Advokátska kancelária MPH advocates patrí medzi popredné advokátske kancelárie zaoberajúce sa pracovným právom. V oblasti pracovného práva sa sústredíme na poskytovanie služieb pre zamestnávateľov, priemyselné podniky, korporácie pôsobiace v oblasti služieb a veľkých zamestnávateľov ako takých.  

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti pracovného práva zahrňuje najmä:

 • príprava a pravidelná kontrola a aktualizácia používaných vzorov pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov a ostatných právnych vzťahov upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
 • vznik pracovných vzťahov
 • zánik pracovných vzťahov vrátane hromadného prepúšťania
 • príprava manažerských kontraktov vrátane odmeňovacích balíkov, bonusových schém a zodpovedností
 • vnútropodnikové pracovnoprávne predpisy, ich príprava a kontrola dodržiavania 
 • právo kolektívneho vyjednávania 
 • rokovania so zamestnancami v rámci kolektívneho vyjednávania
 • posudzovanie a hľadanie riešení zamestnaneckých (interných) podvodov
 • riešenie pracovnoprávnych sporov, vrátane ich riešenia pred súdmi 
 • vedenie rokovaní s odborovými organizáciami
 • vysielanie zamestnancov do zahraničia
 • whistblowing
 • úprava vzťahov s tzv. expatriates, vrátane riešenia daňových otázok
 • ochrana osobných údajov v zamestnaneckých vzťahoch.