Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Soňa Martanovičová

Mgr. Soňa Martanovičová

Advokát
sona.martanovicova@actlegal-mph.com
+421 918 666 901

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Pracovné skúsenosti

2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2009 – JUDr. Milan Malata, advokát

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2010

 

Charakteristika

Poskytuje právne služby významným finančným inštitúciám, bankám a leasingovým spoločnostiam. Právne poradenstvo poskytuje klientom v rámci obchodných transakcií, korporátnych zmien, poskytovania pôžičiek a úverov a pri riadení ľudských zdrojov. Pravidelne analyzuje otázky týkajúce sa spotrebiteľského financovania a ochrany spotrebiteľov. V rámci tejto oblasti pomáha klientom v segmente spotrebiteľského financovania pri tvorbe a úprave ich vnútorných procesov a pri inkorporácii legislatívnych zmien do ich zmluvnej dokumentácie. Venuje sa zastupovaniu klientov v súdnych a správnych konaniach. V oblasti konkurzu a reštrukturalizácie nadobudla skúsenosti pri zastupovaní veriteľov a dlžníkov. 

Podieľala sa na poskytovaní právneho poradenstva významnej leasingovej spoločnosti v rámci niekoľkých súdnych sporoch, ktoré vyústili do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnilo prax veriteľov v celom segmente leasingového financovania pri uplatňovaní nárokov v reštrukturalizačných konaniach. Získala skúsenosti pri uplatňovaní nárokov klientov vo významných reštrukturalizačných a konkurzných konaniach v oblasti energetiky a strojárenstva. Poskytuje právne poradenstvo v otázkach vymáhania pohľadávok a exekučného konania. Zastupovala klientov v sporoch týkajúcich sa rodinného a pracovného práva.

 V MPH advokátska kancelária pôsobí od roku 2011. Vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2010. Člen Slovenskej advokátskej komory. Publikuje v periodikách a časopisoch venujúcich sa podnikaniu. Soňa poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.