Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Partner a advokát
zuzana.jahodnikova@actlegal-mph.com
+421 949 215 037

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2015

Pracovné skúsenosti

09/2016 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
11/2011 – 08/2016    ROWAN LEGAL s.r.o., advokátska kancelária

Vzdelanie

LL.M., Leiden Law School, Universiteit Leiden, Program: Európske právo, 2011  
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: Právo, 2010
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: Právo, 2009

 

Charakteristika

Zabezpečuje poskytovanie právneho poradenstva rôznym národným a medzinárodným klientom zo súkromného a verejného sektora. Má prax v oblasti riešenia sporov, najmä so zameraním na súdne spory a rozhodcovské konania prejednávané pred vnútroštátnymi, zahraničnými a medzinárodnými orgánmi. Zastupovala klientov v prípadoch týkajúcich sa zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci, práva EÚ, ochrany investícií a náhrady škody. Poskytovala právne poradenstvo pri riešení sporov spadajúcich do sektorov, stavebníctva, dopravy, výroby a distribúcie. Bola členom právnych tímov zastupujúcich spoločnosti a subjekty verejného práva v medzinárodných arbitrážach prebiehajúcich podľa rôznych rozhodcovských pravidiel.

Zúčastňovala sa na poskytovaní právneho poradenstva ohľadom konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku vydaného v investičnom rozhodcovskom konaní. Poskytovala poradenstvo klientovi v rámci niekoľkých konaní týkajúcich sa náhrady škody uplatnenej voči štátu (najmä oblasť ochrany investícií). Pravidelne radí klientom v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, duševného vlastníctva (ochranné známky, licenčné zmluvy, autorské právo) a práva EÚ. V rámci svojej praxe sa venuje aj ochrane osobných údajov a ochrane ľudských práv a základných slobôd. Poskytuje konzultácie IT spoločnostiam v oblasti práva informačných a komunikačných technológií (predovšetkým v otázkach zmlúv na dodávky informačných systémov, riešení problematiky duševného vlastníctva v rámci IT sektora a licencií). Zúčastňovala sa na projektoch týkajúcich sa zabezpečenia dodržiavania právnych predpisov (tzv. compliance projekty), M & A transakcií a due diligence.

Advokát. Člen Slovenskej advokátskej komory. Dodatočná kvalifikácia v oblasti európskeho práva (štúdium LL.M.). Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária od roku 2016. Predchádzajúce dlhoročné pracovné skúsenosti v advokátskej kancelárii poskytujúcej právne služby na slovenskom a českom trhu. Štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (Košice, Slovenská republika) ukončila s vyznamenaním. Zahraničné štúdium na Univerzite Leiden (Leiden, Holandské kráľovstvo) skončila rovnako s vyznamenaním. Lektorka a autorka článkov zverejnených v právnych časopisoch a ročenkách. Má výborné znalosti anglického a nemeckého jazyka.