Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Zuzana Halasová

Mgr. Zuzana Halasová

Advokátsky koncipient
zuzana.halasova@actlegal-mph.com
+421 2 321 130 34

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2016

Pracovné skúsenosti

10/2016 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
09/2013 – 02/2014    Kucek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

Vzdelanie

Mgr., Fakulta práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2016
Letná škola medzinárodného práva, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
Bc., Fakulta práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2014

 

Charakteristika

Poskytuje právne služby v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a vymáhania pohľadávok. Radí klientom so zameraním na poskytovanie finančných služieb v oblasti práva spotrebiteľov a v súvislosti s uplatňovaním nárokov voči spotrebiteľom. Podieľa sa na projektoch zameraných na reguláciu oblasti spotrebiteľských úverov a súčasného právneho rámca požiadaviek kladených v tejto oblasti. 

Poskytuje poradenstvo spoločnostiam zameraným na správu a vymáhanie pohľadávok a významným finančným inštitúciám pôsobiacim na Slovensku. Zastupuje klientov v súdnych konaniach. 

Advokátsky koncipient. Člen Slovenskej advokátskej komory. Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária od roku 2016. Magisterské štúdium ukončila na Fakulte práva Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zaujímala najmä o obchodné a medzinárodné právo. Reprezentovala Univerzitu na národnom a medzinárodnom kole prestížnej medzinárodnej súťaže simulovaného konania pred Medzinárodným súdnym dvorom.

Zuzana poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.