Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Peter Lánik

Mgr. Peter Lánik

Advokátsky koncipient
peter.lanik@actlegal-mph.com
+421 2 321 130 39

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2015

Pracovné skúsenosti

02/2015 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
08/2013 – 01/2014    Exekútorský úrad JUDr. Viera Kučerová

Vzdelanie

Mgr., Fakulta práva, Trnavská univerzita v Trnave, Program: Právo, 2013
Bc., Fakulta práva, Trnavská univerzita v Trnave, Program: Právo, 2011

 

Charakteristika

Peter poskytuje právne služby bankám, lízingovým spoločnostiam a ďalším finančným inštitúciám v súvislosti s uplatňovaním nárokov voči spotrebiteľom. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti uplatňovania legislatívneho rámca spotrebiteľských úverov do aplikačnej praxe. Podieľal sa na projekte ochrany zmenkových veriteľov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a aplikáciou prechodných ustanovení. 

V rámci svojej praxe poskytuje právne poradenstvo významnej slovenskej poisťovni v oblasti poistenia domácností, zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinného zmluvného poistenia. Pripravoval právnu analýzu vysporiadania zodpovednosti za škodu spôsobenú požiarom v priemyselnom parku. Uplatňuje práva poškodených v trestných konaniach.

Advokátsky koncipient. Člen Slovenskej advokátskej komory. Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária od roku 2015. Predchádzajúce pracovné skúsenosti na exekútorskom úrade. Magisterské štúdium ukončil na Fakulte práva Trnavskej univerzity v Trnave. 

Pravidelne publikuje odborné články o spotrebiteľských úveroch a poistení zodpovednosti za škodu pre špecializovaný právny portál. 

Peter poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.