Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Patrik Budke

Mgr. Patrik Budke

Advokátsky koncipient
patrik.budke@actlegal-mph.com
+421 232113043

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Pracovné skúsenosti

6/2018 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
9/2016 – 1/2018 - Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2018
Leibnitz Universität Hannover, Fakulta práva, Program: IP a IT právo, 2015/2016
Bc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Program: Právo, 2016
Bc., Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Manažment, 2014

Charakteristika

Patrik poskytuje právne služby domácim a zahraničným spoločnostiam, developerom, finančným inštitúciám a záujmovým združeniam. Poskytuje právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, trestného práva a pracovného práva. V týchto oblastiach sa zaoberal napríklad riešením zamestnaneckej agendy, najmä tvorbou zmlúv so zamestnancami, ukončením pracovného pomeru alebo rokovaním s odbormi. Taktiež sa zaoberá prípravou obchodných zmlúv v oblasti veľkoobchodu alebo riešením obchodných sporov vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov a plnením zmluvných povinností strán. Pomáha klientom v otázkach zabezpečovania súladu s požiadavkami správnych predpisov a právnou regulatorikou, ako aj v oblasti ochrany osobných údajov, napríklad participoval na implementácii GDPR pre viaceré veľké spoločnosti, ktorá zahŕňala revíziu zmlúv a tvorbu dokumentov potrebných na zabezpečenie súladu s GDPR. Zaoberá sa reguláciou hospodárskej súťaže a korporátnymi záležitosťami v oblasti M&A, participoval na tvorbe tzv. compliance projektov a na due diligence procesoch. Zastupuje klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej moci, napríklad v katastrálnom alebo inom správnom konaní.

Advokátsky koncipient. Člen Slovenskej advokátskej komory. Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária od roku 2018. Skúsenosti získal aj počas pôsobenia na pozícii paralegal v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii. Štúdium ukončil na Fakulte práva Trnavskej univerzity (Trnava, Slovenská republika).

Patrik poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.