Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Martin Orviský

Mgr. Martin Orviský

Advokátsky koncipient
martin.orvisky@actlegal-mph.com
+421 917 721 067

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2015

Pracovné skúsenosti

06/2015 –Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
02/2013 – 02/2015    ABELOVSKÝ - PETRUŇO, advokátska kancelária
07/2012 – 08/2012    Prokuratúra Zvolen

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Program: Právo, 2015
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Program: Právo, 2013

 

Charakteristika

Poskytuje klientom právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva. Zameriava sa na problematiku korporátnych záležitostí a prípravu zmluvnej dokumentácie. Pomáha klientom uplatňovať ich nároky v súdnych konaniach. Zastupuje zamestnávateľov a zamestnancov v pracovných sporoch. Špecializuje sa tiež na právo cenných papierov. Podieľal sa na due diligence a transakciách v oblasti fúzií a akvizícii.

Advokátsky koncipient. Pracuje v MPH advokátska kancelária od roku 2015. Predtým pôsobil na prokuratúre (študentská stáž) a advokátskej kancelárii. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovenská republika).

Vystupuje na konferenciách a seminároch v oblasti obchodného práva a občianskeho práva. Publikuje v odborných periodikách a časopisoch.

Martin poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.