Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Jana Alušíková

Mgr. Jana Alušíková

Partner a advokát
jana.alusikova@actlegal-mph.com
+421 915 790 222

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – JUDr. Milan Malata, advokát

Pracovné skúsenosti

01/2009 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2009

 

Charakteristika 

Poskytuje právne služby domácim a zahraničným korporátnym klientom. Klientom často radí i v otázkach týkajúcich sa prevádzkovania podnikov a ich podnikateľských činnostiach, v rámci čoho efektívne nastavuje procesy správy a riadenia, ako aj optimalizáciu fungovania. Vystupuje ako právny zástupca klientov vo významných súdnych sporoch, správnych konaniach, arbitrážach, vrátane konaní s medzinárodným prvkom. V tejto súvislosti zastupuje najvýznamnejšie banky pôsobiace v Slovenskej republike v sporoch týkajúcich sa poskytovania platobných služieb, úverových zmlúv, ručiteľských vyhlásení a náhrady škody. 
Pravidelne radí kľúčovým hráčom v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti cloud computingu, licencií, autorských práv, vývoja IT systémov. Je odborníkom na prípravu zmluvnej dokumentácie a zastrešenie negociačného procesu. Nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnych služieb v prospech ICT spoločností a bankových inštitúcií. V rámci svojho pôsobenia sa taktiež podieľala na viacerých významných IT projektoch súvisiacich s poskytovaním televíznych a internetových služieb, roamingom, on – line komunikáciou a reklamnými platformami. Pre klientov advokátskej kancelárie taktiež zabezpečuje poskytovanie komplexných právnych služieb v súvislosti s realizáciou developerských projektov. 

Vzhľadom na výbornú znalosť obchodného práva participovala na procesoch reštrukturalizácie spoločností, zastupovala klientov v squeeze out procesoch a cezhraničných M&A transakciách. Právne poradenstvo taktiež poskytuje v oblasti pracovného práva a v oblasti verejného obstarávania. Klienti pri riešení problémov oceňujú jej schopnosť využiť znalosti z rôznych oblastí práva, schopnosť prispôsobiť sa potrebám klientov, ako aj jej ústretový prístup.

Advokát. Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária od roku 2009. Partnerom sa stala v roku 2015. Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Jana sa ako speaker pravidelne zúčastňuje seminárov a obchodných konferencií v oblasti ICT a ochrany osobných údajov. Je autorom mnohých článkov zverejňovaných v odborných a podnikateľských časopisoch a periodikách.  

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.