Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Advokát
katarina.kasalova@actlegal-mph.com
+421 232113034

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2016

Pracovné skúsenosti

11/2016 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
03/2015 – 10/2016    ROWAN LEGAL s.r.o., advokátska kancelária
12/2012 – 03/2015    hbr advokáti s.r.o., advokátska kancelária 
09/2011 – 12/2012    Exekútorský úrad Mgr. Vladimír Cipár

Vzdelanie

Mgr., Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Strategický manažment a marketing, 2014
Bc., Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Manažment, 2012
Mgr., Fakulta manažmentu, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Program: Právo, 2011
Bc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislava, Program: Právo, 2009
University of Malta, Fakulta práva, Program: Európske právo, 2010/2011 (Erasmus)

 

Charakteristika

Poskytuje právne služby domácim a zahraničným korporátnym klientom z viacerých priemyselných segmentov. Poskytuje právne poradenstvo pri riešení rôznych problémov súvisiacich s právom informačných technológii, finančnými záležitosťami, hospodárskou súťažou, verejným obstarávaním a korporátnou agendou. Pravidelne radí klientom vo veciach týkajúcich sa obchodných záležitostí, cezhraničných fúzií a akvizícií. Získala bohaté skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a práva nehnuteľností. Ako súčasť tímu participovala na zastrešovaní komplexných developerských projektov.

Podieľala sa na komplexných projektoch právneho auditu (due diligence) zameraných na zodpovedanie otázok súvisiacich s  financovaním, ochranou životného prostredia, reguláciou hospodárskej súťaže a korporátnymi záležitosťami. V rámci právneho poradenstva pripravuje a vyjednáva zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa nehnuteľností (nadobudnutie, predaj, prenájom, výstavba) a informačných technológií (zhotovenie diela, dodávka softvéru, licencie). Zastupovala klientov pred súdom v súkromnoprávnych sporoch a administratívnych konaniach. Poskytovala právne poradenstvo verejným obstarávateľom/obstarávateľom v otázkach súvisiacich s právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania. Člen tímu poradcov Slovenskej republiky v procese verejného obstarávania na zákazku nultého obchvatu Bratislavy, PPP - projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7. 

Advokát. Člen Slovenskej advokátskej komory. Ďalšia kvalifikácia v oblasti ochrany osobných údajov a práva na súkromie v kontexte európskej legislatívy. Súčasťou tímu MPH od roku 2016. Predchádzajúce pracovné skúsenosti v známej advokátskej kancelárii poskytujúcej právne služby na slovenskom a českom trhu. Nadobudla bohaté skúseností s vymáhaním pohľadávok počas niekoľkoročnej praxe na exekútorskom úrade. Magisterské štúdium ukončila na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Získala magisterský titul aj oblasti strategického manažmentu a marketingu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Znalosti z európskeho práva rozšírila štúdiom na University of Malta v Mside. 

Pravidelne vystupuje na konferenciách a seminároch zameraných na oblasť práva informačných technológii. Publikuje v odborných a podnikateľských periodikách a časopisoch.

Katarína poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.