Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

Mgr. Andrea Mochorovská

Mgr. Andrea Mochorovská

Advokátsky koncipient
andrea.mochorovska@actlegal-mph.com
+421232113060

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2020

 

Pracovné skúsenosti

09/2020 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária

02/2019 – 04/2019 – Centrum právnej pomoci

07/2016 – 12/2018 – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

10/2017 – 12/2017 – Kancelária verejného ochrancu práv

 

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2020

Právnická fakulta, Universidade NOVA de Lisboa, Lisabon, Program: Právo, 2019 – 2020

Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2018

 

Charakteristika

Poskytuje právne poradenstvo domácim a zahraničným korporátnym klientom. Zameriava sa na poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a farmaceutického práva. Získala skúsenosti v oblasti regulatoriky & dodržiavania právnych predpisov. Zameriava sa na problematiku korporátnych záležitostí a prípravu zmluvnej dokumentácie.

Advokátsky koncipient. Pracuje v MPH advokátska kancelária od roku 2020. Predtým pôsobila v Centre právnej pomoci a Kancelárii verejného ochrancu práv (študentská stáž) a renomovanej advokátskej kancelárii. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Bratislava, Slovenská republika).

Andrea poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.