Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Vincent Hegedűš

JUDr. Vincent Hegedűš

Partner a advokát
vincent.hegedus@actlegal-mph.com
+421 903 704 795

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – JUDr. Milan Malata, advokát

Pracovné skúsenosti

2004 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária

Vzdelanie

JUDr., Právnická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003
Mgr., Fakulta práva, Karlova univerzita v Prahe, Program: Právo, 2001

 

Charakteristika

Skúsený poradca v oblasti M&A a ICT. Poskytoval právne služby národným a zahraničným klientom, fondom a korporáciám. Získal bohaté skúsenosti v oblasti súkromného práva a korporátnej agendy pri poskytovaní právneho poradenstva súvisiaceho so založením a rozvíjaním podnikateľských subjektov na území Slovenskej republiky.  Poskytoval právne služby  klientom pri due diligence projektoch a národných a cezhraničných M&A transakciách. Klienti oceňujú jeho vyjednávacie schopnosti a schopnosť efektívne a rýchlo riešiť problémy.

Poskytuje právne poradenstvo najmä v ICT sektore súvisiace s právnou reguláciou súvisiacou s poskytovaním technológií (internet, online služby, e-commerce). Špecializuje sa na prípravu zmluvnej dokumentácie a súvisiace vyjednávania (SLA zmluvy, zmluvy o vytvorení IT systémov a ich údržby). Aktuálne poskytuje právne služby klientom v otázkach týkajúcich sa práva nehnuteľností  a developerských projektov. Viedol projekt akvizície distribučného centra v mene realitného fondu.  

Advokát. Zakladateľ a partner MPH advokátska kancelária. od roku 2004. Magisterské štúdium ukončil na Fakulte práva Karlovej univerzity v Prahe. Rigorózne štúdium ukončil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Člen Slovenskej advokátskej komory. 

Vincent poskytuje právne služby v  anglickom jazyku.