Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Róbert Pružinský

JUDr. Róbert Pružinský

Partner a advokát
robert.pruzinsky@actlegal-mph.com
+421 232113031

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokát, Slovenská advokátska komora od 2004, Česká advokátska komora od 2008

Pracovné skúsenosti

2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2006 – JUDr. Milan Malata, advokát
2004 – 2006    JUDr. Róbert Pružinský, advokátska kancelária, Bratislava
2001 – 2003    Barbuš & Barbušová, advokátska kancelária 
2000 – D.A.S. Poisťovňa právnej ochrany, Bratislava

Vzdelanie

Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2000
JUDr. , Akadémia policajného zboru Bratislava, 2007

 

Charakteristika

Poskytovanie právneho poradenstva finančným inštitúciám, bankám a leasingovým spoločnostiam, slovenských a medzinárodným spoločnostiam a skupinám. Zameriava sa na oblasti bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných papierov, poistenia, investičných fondov, správy portfólia cenných papierov a súvisiacich finančných služieb. Poskytuje právne služby tiež v rôznych oblastiach obchodného a pracovného práva.

Zastupoval klientov v značnom počte súdnych a rozhodcovských konaní. Radí klientom v právnych otázkach týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií a regulačných rámcov pre rôzne sektory podnikania (zdravotníctvo, farmácia, vzdelávanie). Zúčastňoval sa na projektoch týkajúcich sa verejného obstarávania a nehnuteľností.

Advokát. Zakladajúci člen a partner MPH advokátska kancelária. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Košice, Slovenská republika), získal titul JUDr. na Akadémii policajného zboru (Bratislava, Slovenská republika). Člen Slovenskej advokátskej komory. Ako člen Českej advokátskej komory poskytuje právne služby aj v Českej republike.

Autor právnych článkov. Publikoval články o rozhodcovskom konaní v medzinárodných ročenkách. Poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Róbert poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku.