Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Martin Landl

JUDr. Martin Landl

Advokát
martin.landl@actlegal-mph.com
+421 904 932 148

LinkedIn

Rázusova 47
984 01 Lučenec
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2009

Pracovné skúsenosti

03/2016 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
06/2004 – 02/2006    JUDr. Dušan Cirbes, súdny exekútor
06/2003 – 05/2004    Mgr. Alexander Šemperger, súdny exekútor

Vzdelanie

JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004
Mgr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: právo, 2003

 

Charakteristika

Skúsený advokát v sporovej agende. Vysoko hodnotený vďaka kreativite a orientácii na výsledok sporu. Získal bohaté skúsenosti pri zastupovaní klientov v početných súdnych konaniach, správnych konaniach, ako aj mimosúdnych vyrovnaniach. Zameriava sa tiež na oblasť obchodného práva a daňového práva, pomáha klientom s prípravou podnikateľských plánov, vernostných programov a všeobecných obchodných podmienok pre internetové obchody. Podieľal sa na mnohých due diligence projektoch a poskytoval právne poradenstvo pri komplexných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií. Radí klientom tiež v otázkach ochrany spotrebiteľa, regulácie vyplývajúcej z farmaceutických a zdravotníckych právnych predpisov.

Advokát. Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2009. Od roku 2010 vedúci pobočky v Lučenci. Člen tímu MPH advokátska kancelária od jej založenia. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Pravidelne prednáša na odborných konferenciách. Lektor na HNkonferencie, série prednášok organizovaných vydavateľom Hospodárskych novín. Martin hovorí slovensky a anglicky.