Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Juraj Martaus, PhD.

JUDr. Juraj Martaus, PhD.

Advokátsky koncipient
juraj.martaus@actlegal-mph.com
+421 232113040

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Pracovné skúsenosti

02/2018 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
10/2016 – 02/2018 – Kancelária prezidenta SR – štátny radca
07/2014 - 10/2016 – advokátska kancelária so sídlom v Liptovskom Mikuláši – advokátsky koncipient
09/2014 – 10/2016 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav teórie práva Gustava Radbrucha – interný doktorand

Vzdelanie

PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2018
JUDr., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2015
Mgr., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2014
Bc., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2013

Charakteristika

Právne poradenstvo poskytuje klientom najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. Zameriava sa na sporovú agendu a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach, v ktorých riešil otázky vád diela, nárokov vyplývajúcich z poskytovania finančných služieb, investovania do dcérskych spoločností či široké spektrum otázok vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmluvných vzťahov. V rámci právneho poradenstva sa okrem korporátnej agendy venuje aj právu nehnuteľností - pripravuje a vyjednáva zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa nadobudnutia, predaja, prenájmu či výstavby nehnuteľností. Pomáha spoločnostiam a jednotlivcom správne nastaviť zmluvnú dokumentáciu z pohľadu povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Advokátsky koncipient. Člen Slovenskej advokátskej komory. Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária je od februára roku 2018. Okrem obdobia rokov 2016 až 2018, kedy vykonával funkciu štátneho radcu v Kancelárii prezidenta SR, pracoval v pozícii advokátskeho koncipienta už od roku 2014. Štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde následne v rokoch 2014 až 2016 pôsobil aj ako interný doktorand na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha. Je autorom viacerých vedeckých a odborných článkov zaoberajúcich sa najmä vybranými problémami ústavného práva.

Juraj poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.