Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Andrej Horňák

JUDr. Andrej Horňák

Advokátsky koncipient
andrej.hornak@actlegal-mph.com
+421 2 321 130 47

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2015

Pracovné skúsenosti

10/2015 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
11/2014 – 12/2014    Európsky parlament, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
09/2010 – 09/2015    Exekútorský úrad v Bratislave

Vzdelanie

JUDr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2013
Mgr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2010
Bc., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2008
Univerzita Loránda Eötvösa, Právnická Fakulta, Budapešť, Program: Európske právo, Občianske právo, Trestné právo, 2007 - 2009 (Letná Univerzita)

 

Charakteristika

Poskytuje právne poradenstvo renomovaným bankám a lízingovým spoločnostiam. Špecializuje sa predovšetkým na civilné sporové konanie, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie. Zastupuje klientov v súdnych, konkurzných a exekučných konaniach. Ponúka klientom pomoc pri správe a riadení úverového portfólia. Poskytoval právne poradenstvo v procese reštrukturalizácie jednej z popredných outlet spoločností v Slovenskej republike.

Podieľal sa na projektoch týkajúcich sa nehnuteľností a rezidenčných projektoch. Získal významné praktické skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok počas dlhoročného pôsobenia na exekútorskom úrade. Rozšíril si vedomosti z tvorby legislatívy v oblasti ľudských práv počas svojej praxe vo Výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Advokátsky koncipient. Člen Slovenskej advokátskej komory. Súčasťou tímu MPH advokátska kancelária od roku 2015. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má z exekútorského úradu. Zúčastnil sa stáže v Európskom parlamente. Magisterské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Vystupuje na seminároch a workshopoch v oblasti vymáhania pohľadávok. Publikuje na odborných právnických portáloch.

Andrej poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.