Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Ľudia

JUDr. Adela Hegedüšová

JUDr. Adela Hegedüšová

Advokát
adela.hegedusova@actlegal-mph.com
+421 911 505 555

LinkedIn

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Ukázať na mape

Kvalifikácia

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2011

Pracovné skúsenosti

2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – JUDr. Milan Malata, advokát

Vzdelanie

JUDr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Program: Právo, 2001

 

Charakteristika

Poskytuje právne poradenstvo spoločnostiam, korporáciám a podnikateľom  pôsobiacim v automobilovom priemysle a v zdravotníctve. Odborník na konkurz a reštrukturalizáciu. Zameriava sa v rámci svojej praxe na právnu pomoc spoločnostiam, ktoré prechádzajú procesmi likvidácie, konkurzu a reštrukturalizácie. Špecializuje sa tiež na predaj a kúpu obchodných spoločností.

Má skúsenosti v oblasti zmluvného práva, poskytuje klientom komplexnú právnu pomoc pri rokovaniach, príprave a vyjednávaní zmlúv a dohôd. Poskytuje pravidelnú právnu pomoc pre klientov v otázkach korporátnej správy, dodržiavania právnych predpisov a vedenia spoločností. Zameriava sa aj na obchodné a občianske právo. Podieľala na na due diligence projektoch a transakciách M & A. Radí klientom v otázkach agendy zamestnancov a ľudských zdrojov. Zastupovala klientov v sporoch týkajúcich sa pracovného práva. Zaoberá sa tiež problematikou nehnuteľností, práva duševného vlastníctva (najmä ochranné známky) a mediálnym právom. Podieľala na projektoch týkajúcich sa liekov a predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Advokát. Úspešne zložila správcovské skúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Je súčasťou MPH advokátska kancelária od samotného založenia advokátskej kancelárie. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe (Praha, Česká republika), titul JUDr. získala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Košice, Slovenská republika). Člen Slovenskej advokátskej komory. Poskytuje právne služby aj v nemeckom a anglickom jazyku.