ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Občianske právo

Advokátska kancelária MPH advocates považuje občianske právo za základný kameň právneho poriadku Slovenskej republiky. Špecializovaný tím našej advokátskej kancelárie sa zaoberá správou majetku klientov, správou aktív v rámci tzv. family office, optimalizáciou správy aktív v rámci jednotlivých jurisdikcií so zameraním na ich zachovanie medzi generáciami rodiny. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti občianskeho práva zahrňuje najmä:

  • príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie
  • negociácia zmlúv a nastavenia majetkových vzťahov
  • vysporiadanie majetkových vzťahov, správa majetku
  • úprava práv k privátnym nehnuteľnostiam, správa privátnych nehnuteľností
  • právne analýzy a nachádzanie riešení v oblasti občianskeho práva
  • správa privátnych investícií.

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: