Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Občianske právo

Advokátska kancelária MPH advocates považuje občianske právo za základný kameň právneho poriadku Slovenskej republiky. Špecializovaný tím našej advokátskej kancelárie sa zaoberá správou majetku klientov, správou aktív v rámci tzv. family office, optimalizáciou správy aktív v rámci jednotlivých jurisdikcií so zameraním na ich zachovanie medzi generáciami rodiny. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti občianskeho práva zahrňuje najmä:

  • príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie
  • negociácia zmlúv a nastavenia majetkových vzťahov
  • vysporiadanie majetkových vzťahov, správa majetku
  • úprava práv k privátnym nehnuteľnostiam, správa privátnych nehnuteľností
  • právne analýzy a nachádzanie riešení v oblasti občianskeho práva
  • správa privátnych investícií.