Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva tvorí jednu z nosných činností MPH advocates. Cieľom našej advokátskej kancelárie je profesionálne poskytovanie služieb v danej oblasti takým spôsobom, aby sa naši klienti mali možnosť nerušene venovať svojmu podnikaniu. Advokátska kancelária MPH advocates realizuje pre svojich klientov zakladanie obchodných spoločností, ich komplexnú právnu správu, poradenstvo pri transakciách, ich štruktúrovaní, podporu pri negociácií kontraktov, ich navrhovanie, tvorbu a následnu revízii.

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti obchodného práva a korporátnej agendy zahrňuje najmä:

 • zakladenie obchodných spoločností
 • komplexná správa obchodných spoločností
 • optimalizácia právnych vzťahov týkajúcich sa obchodných spoločností
 • návrh akcionárskej štruktúry
 • príprava a realizácia valných zhromaždení
 • realizácie zmien v obchodnom registri
 • právo cenných papierov
 • štruktúrovanie transakcií z pohľadu daňovej optimalizácie
 • riešenie akcionárskych vzťahov
 • riešenie sporov medzi akcionármi a riešenie sporov medzi spoločníkmi
 • návrh právnej reštrukturalizácie podniku.

Samozrejmosťou je priebežná komunikácia s našimi klientmi tak, aby boli v reálnom čase informovaní o pripravovanej legislatíve a zmenách tak, aby ich podnikanie bolo a obchodné spoločnosti boli v súlade s právnymi predpismi.

Advokátska kancelária MPH advocates realizuje na pravidelnej báze v obchodných spoločnostiach due diligence – právne previerky sústrediace sa na identifikáciu a riešenie právnych problémov, ktoré vyplývajú alebo sú späté s obchodnou činnosťou spoločností. Rozsah due diligence je závislý na potrebách klienta a veľkosti a rozsahu činnosti obchodnej spoločnosti. Po realizácii due diligence klient spravidla obdrží návrhy a odporúčania pre optimálne formy a štruktúru transakcie. Následne klientom radíme v celom procese transakcie, vrátane negociácií s protistranou, prípravy a revidovania transakčnej dokumentácie a uzatváraní (tzv. closing) transakcie. Štandardom našich služieb je realizácia komplexnej post-transakčnej činnosti, vrátane zastupovania pred regulátormi a finančnými inštitúciami.

Členovia nášho tímu majú významné skúsenosti v oblasti komplexných právnych auditov a due diligence v popredných nadnárodných ako aj tuzemských spoločnostiach. Transakčné poradenstvo realizujeme najmä v oblasti predaja alebo kúpy podnikov, prevodov práv, nehnuteľností, pohľadávok, balíkov pohľadávok a častí podnikov. Samozrejmosťou sú ako share deals, tak aj asset deals. Našimi klientmi sú významné fondy, banky, nadnárodné spoločnosti, tuzemské firmy, inštitucionálni investori a rodinné family offices.

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti M&A, due diligence zahrňuje najmä:

 • realizácia komplexného právneho auditu - due diligenc
 • posúdenie všetkých rizík, dopadov transakcie, vrátane možných záväzkov do budúcnosti
 • daňový dopad transakcií
 • zlúčenie spoločností
 • cezhraničné zlúčenie spoločností
 • analýza vnútropodnikového prostredia, vrátane vzťahov so štatutárnymi orgánmi spoločností
 • analýza pracovnoprávnych vzťahov
 • posúdenie rizík prípadných zločinov bielych golierov
 • posúdenie možných rizík z hľadiska compliance a corporate governance
 • posúdenie možností vplyvu vyšetrovacích orgánov tretích štátov na podnikanie nadobúdaného subjektu a jeho prípadné budúce záväzky
 • posúdenie prípadnej trestnej zodpovednosti právnických osôb a dopad na štatutárne orgány spoločností
 • príprava, pripomienkovanie a negociácia transakčnej dokumentácie
 • zastupovanie klienta v konaní pred príslušnými regulátormi, schvaľujúcimi transakciu
 • posúdenie dodržiavania predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a o ochranu spotrebiteľa v akvirovanom subjekte.

Výhodou nášho tímu je skutočnosť, že ich pevnou súčasťou sú odborníci nielen z oblasti práva, ale aj daní, účtovníctva a riadenia hodnoty podniku.