ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Novinky

Publikácie
Oddlženie ako možnosť začať odznova?

Procesnoprávna úprava inštitútu oddlženia existovala už aj pred ostatnou novelou ZKR, jej využitie však bolo značne obmedzené, o čom svedčia aj štatistiky o počte oddlžení za posledné roky. Kým predošlý, zdĺhavý, procesný postup umožňoval oddlženie fyzickej osoby až po skončení konkurzu na jej majetok s následným trojročným skúšobným obdobím, v súčasnosti je proces oddlženia nastavený značne pružnejšie.
Čítať ďalej


Publikácie
Cloudové služby a ochrana osobných údajov

Napriek množstvu výhod, ktoré sú s cloudovými riešeniami nesporné spojené, je pri uzatváraní zmluvných vzťahov, na základe ktorých budú cloudové služby poskytované, potrebné dbať okrem iného aj na splnenie podmienok spojených s ochranou osobných údajov.
Čítať ďalej


Publikácie
Limity ochrany spotrebiteľov pri spotrebiteľskom úvere

Spotrebiteľský úver je pomenovaný zmluvný typ, ktorým sa veriteľ v pozícii dodávateľa zaviaže poskytnúť dlžníkovi, ktorý je spotrebiteľom, peňažné prostriedky v jeho prospech do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.
Čítať ďalej


Ocenenia
MPH advokátska kancelária je PRÁVNICKOU FIRMOU ROKA 2017

MPH advokátska kancelária s radosťou oznamuje dosiahnutie významného umiestnenia v prestížnej súťaži „Právnická firma roka 2017“.
Čítať ďalej


MPH
act legal – MPH advokátska kancelária spája sily na medzinárodnej úrovni. Bratislava Brussel Frankfurt Paríž Praha Viedeň Varšava

6 prestížnych advokátskych kancelárii, z ktorých každá patrí medzi kľúčových hráčov ...
Čítať ďalej