Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Medicínske & farmaceutické právo

Advokátska kancelária MPH advocates poskytuje právne služby v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, ktoré považuje za jedno z najregulovanejších oblastí. Našou špecializáciou je poskytovanie poradenstva pri zavádzaní nových technológií v oblasti zdravotníctva, medicíny a farmácie. Súčasným trendom je minimalizovanie používania papiera ako záznamového média a prenos dát na elektronické úložiská. V zdravotníctve sa presadzujú kognitívne technológie, ktoré zefektívňujú prácu lekárov. Cieľom našej advokátskej kancelárie je byť lídrom v oblasti právnej úpravy vzťahov pri progresívnych zmenách, ktoré sa v zdravotníctve v súčasnom období dejú. 

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: