Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Advokátska kancelária MPH advocates považuje danú právnu oblasť za jednu z ťažiskových oblastí jej praxe. Na základe dlhodobého budovania tejto špecializácie môžeme medzi klientov našej advokátskej kancelárie zaradiť významných telekomunikačných operátorov, alternatívnych operátorov, spoločnosti z oblasti IT sektora a technologické spoločnosti. Tejto špecifickej oblasti práva sa v advokátskej kancelárii MPH advocates venuje špeciálny tím pozostávajúci z jednotlivých odborníkov, z ktorých každý sa venuje špecifickej podoblasti tejto oblasti práva. Právnici z našej kancelárie pravidelne prednášajú na významných konferenciách v oblasti IT technológií a telekomunikácií, ako je napr. konferencia Trend Infotrendy a prispievajú odbornými článkami do popredných publikácií. Právnici našej kancelárie sú prizývaní na stretnutia a porady klientov, na ktorých sa riešia strategické otázky regulatoriky a právnych vzťahov týkajúcich sa tejto oblasti. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti IT, technológií, telekomunikácií & médií zahrňuje najmä:

 • príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie a právne poradenstvo v oblasti vývoja software a implementácie software-ových riešení, poskytovania služieb údržby a rozvoja informačných systémov, dodávky hardware
 • príprava licenčných zmlúv
 • IT outsourcing
 • regulácia elektronických komunikácií
 • poskytovanie "day to day" právnych služieb
 • zastupovanie spoločností v jednotlivých projektoch
 • vyjednávanie najvýhodnejších podmienok pre našich klientov
 • poskytovanie poradenstva v oblasti legislatívy a regulatoriky elektronických služieb
 • spory medzi telekomunikačnými podnikmi
 • zastupovanie v konaniach pred regulátorom
 • poradenstvo klientom z oblasti médií, zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti
 • ochrana osobných údajov v online prostredí 
 • paperless podnikanie, paperless zdravotnícke zariadenia a podniky
 • elektronická komunikácia
 • zaručený elektronický podpis, zaručená konverzia
 • právna úprava online obchodovania 
 • ochrana domén
 • cloud computing a poskytovanie cloudových služieb
 • databázy
 • previazanie nových technológií s praxou
 • kognitívne technológie  
 • elektronický platobný styk
 • ochrana osobných údajov v sektore IT.