Act legal pôsobí vo všetkých hlavných európskych obchodných centrách.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Bukurešť | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na súdne spory, arbitráže, ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo, riešenie krízových situácií.

Späť na všetky služby

Daňové právo a transferové oceňovanie

Advokátska kancelária MPH advocates sa podrobne venuje všetkým aspektom daňového práva, ktoré v súčasnosti považujeme za najdynamickejšiu oblasť práva. Daňové právo má priamy dopad na život každého z nás a na správne fungovanie a nastavenie podnikania každého podnikateľa. Právne poradenstvo pre našich klientov realizujeme tak, aby sme mali vždy na zreteli daňovú problematiku a jej dopad na zamýšľanú transakciu, alebo iný obchod. Členovia daňového tímu našej advokátskej kancelárie na dennej báze sledujú vývoj legislatívy, rozhodovacej praxe Finančnej správy a súdnej praxe v daňovej oblasti. 

Naša kancelária disponuje jedinečným know-how v daňovej oblasti. Klientom radíme pri vytváraní optimálnych daňových štruktúr a to tak, aby boli vytvorené v súlade s príslušnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Ako jedna z mála kancelárií sme odborníkmi v oblasti transferového oceňovania. 

Našich klientov úspešne zastupujeme v tzv. daňových sporoch.  

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti Daňového práva a transferového oceňovania zahrňuje najmä:

  • poradenstvo v oblasti daňového plánovania
  • sporová agenda, zastupovanie klientov v prebiehajúcich daňových kontrolách a prípadných súdnych sporoch
  • problematika dvojitého zdanenia
  • transferové oceňovanie 
  • daňová štruktúra transakcií 
  • daňové due diligence.