ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Bankovníctvo & financie

Medzi klientov advokátskej kancelárie MPH advocates patrí väčšina významných bánk a leasingových spoločností v Slovenskej republike. Našou špecializáciou je zabezpečenie pohľadávok finančných inštitúcií a správa ohrozených aktív. 

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie MPH advocates v oblasti bankovníctva a financií zahrňuje poradenstvo pri tvorbe a pripomienkovaní nosnej právnej dokumentácie, najmä však poradenstvo pri:

  • tvorbe právnych analýz a právnych stanovísk týkajúcich sa bankovej regulatoriky a poskytovania finančných služieb
  • projektovom a akvizičnom financovaní
  • zabezpečovaní pohľadávok finančných inštitúcií
  • financovaní nehnuteľností
  • príprave všeobecných obchodných podmienok
  • analýze úverových portfólií
  • správe ohrozených aktív. 

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: