ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Referencie

Vymáhanie pohľadávok

  • zabezpečovanie komplexného mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok zo zmlúv o úveroch, leasingových zmlúv a podobne pre popredné banky, leasingové spoločnosti a finančné inštitúcie (ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Poisťovňa, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Tatra banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s.)
  • vyhodnocovanie kvality pohľadávok a zabezpečovanie komplexného due diligence pohľadávok pre popredné banky, leasingové spoločnosti a finančné inštitúcie
  • správa ohrozených aktív

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: