ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Referencie

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

  • právne poradenstvo pre najväčšiu automobilku pôsobiacu na Slovensku vo veci aplikácie zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie z pohľadu práva EÚ
  • posudzovanie postupov v súvislosti dočasným prideľovaním zamestnancov pre jednu z najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku 
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním pre štátne inštitúcie
  • poskytovanie právneho poradenstva a príprava dokumentácie v súvislosti s uskutočňovaním organizačných zmien u korporátnych klientov (Auto Prestige Group, British International School, Britská obchodná komora, SCHNELLECKE SLOVAKIA) a v štátnych inštitúciách 
  • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch a antidiskriminačných sporoch
  • príprava pracovných, manažérskych zmlúv a interných predpisov na úseku pracovného práva pre spoločnosti InterWay, a.s., Sylex, Bayern Center Group a Saab Technologies

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: