ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Referencie

Daňové právo a transferové oceňovanie

  • zastupovanie klientov v daňových konaniach a v súdnych konaniach vo veci preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v súvislosti s nadmernými odpočtami DPH
  • príprava právnych analýz v daňových otázkach
  • právne poradenstvo týkajúce sa transferového oceňovania a prípravy transferovej dokumentácie
  • posudzovanie obchodnoprávnej dokumentácie z hľadiska aspektov daňového práva

Pokiaľ máte záujem o pomoc v uvedenej oblasti, obráťte sa na našich právnikov: