ACT Legal covers all major European business centers.
Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava

Viac informácií na www.actlegal.com

Špecializujeme sa na ICT právo, konkurz a reštrukturalizáciu, daňové právo a transferové oceňovanie.

Novinky

Späť na novinky

MPH
MPH sa sťahuje!

Od 18. februára 2019 nájdete MPH v nových priestoroch Twin City Tower na adrese Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava.

Po mesiacoch náročných príprav sa s radosťou presúvame do nových a moderných priestorov, ktoré odzrkadľujú víziu a rast MPH. Tvar a podsvietenie fasády Twin City Tower vytvárajú z tejto budovy už teraz známu a okamžite rozpoznateľnú dominantu rozvíjajúcej sa Bratislavy.

Sme hrdí na naše nové sídlo. Snažili sme sa vytvoriť miesto, kde sa naši klienti budú cítiť vítaní. Zároveň sme chceli našim právnikom a zamestnancom poskytnúť priestor, v ktorom sa budú cítiť pohodlne počas svojej práce.

Naše telefónne čísla ostávajú naďalej nezmenené. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zmenou nášho sídla sa prosím obráťte na našu office manažérku Petru Kováčovú (petra.kovacova@actlegal-mph.com).

 

Tešíme sa na Vás v našich nových priestoroch!


Späť na novinky

Ďalšie novinky

Publikácie
Lízing a Lízingová zmluva

Napriek veľkému množstvu lízingových operácií, ktoré sa denne uzatvárajú na Slovenskom trhu, je možné skonštatovať, že v súčasnosti na Slovensku nemáme komplexnú právnu úpravu lízingovej zmluvy ako pomenovaného zmluvného typu, čo v praxi môže spôsobovať rôzne problémy, napríklad súvisiace s ochranou spotrebiteľa alebo s daňovým hľadiskom lízingu...
Čítať ďalej


Publikácie
Kybernetická bezpečnosť

V súčasnosti, v dobe rapídneho nárastu využívania digitálnych technológii, v čoraz širšom spektre obchodného styku pozorujeme stále rastúce nároky kladené na úroveň bezpečnosti informácii. V tejto súvislosti zároveň rastú nároky firiem na súlad s legislatívou týkajúcou sa oblasti digitálnej bezpečnosti alebo ochrany osobných údajov.
Čítať ďalej


Zobraziť všetky novinky